Vanliga frågor

Inbyte för företag sköts av Likewize och erbjuder företag möjligheten att få pengar för sina nuvarande enheter.
Alla företag eller organisationer med momsregistreringsnummer.
iPhone-, iPad-, smartphone- och Mac-produkter är godkända för inbyte inom Inbyte för företag. Du hittar en fullständig lista över godkända enheter på portalen.
Inbyte via Inbyte för företag är en effektiv process som erbjuder restvärde för era enheter. Processen är snabb och enkel. Du kan följa varje steg av transaktionerna via ett säkert konto på portalen för Inbyte för företag. Hur lång tid processen tar från början till slut beror på flera faktorer, men betalningen sker inom 30 dagar från det att fakturan utfärdas.
Endast godkända enheter tas emot inom ramen för Inbyte för företag. Du hittar en fullständig lista över godkända enheter på portalen för Inbyte för företag.
Tyvärr berättigar endast enheter som finns med på listan till Inbyte för företag.
Inbyte för företag är en återvinningstjänst för större volymer. Man måste därför byta in en kombination av minst tio enheter (iPhone/iPad/smartphone) eller fem Mac-datorer i varje transaktion. Använd Inbyte-programmet i en Apple-butik eller online om det gäller färre enheter.
Det finns inget högsta antal enheter man kan byta in. Likewize har möjlighet att ta emot stora volymer av enheter för inbyte.
Likewize tar endast emot enheter som fungerar. Vi återvinner eller skickar tillbaka enheter som inte fungerar beroende på vad som passar er bäst.
Likewize tar inte emot produkter som har genomgått obehöriga reparationer och/eller ändringar.
Till iPhone, iPad, smartphones och Mac behöver vi endast själva enheten.
Ta ut sim- och sd-kort (minneskort) innan enheterna skickas in till Likewize. Vi kan tyvärr inte skicka tillbaka eventuella sim- eller sd-kort som vi tar emot. Den här typen av artiklar förstörs och kasseras på ett säkert och hållbart sätt när de tas emot.
Se till att Hitta min enhet stängs av innan enheten skickas in.
På iPhone och iPad stänger du av Hitta min iPhone/iPad under Inställningar > iCloud > Hitta min iPhone/iPad. Öppna följande länk om du behöver hjälp med att stänga av Hitta min iPhone eller iPad: https://support.apple.com/kb/PH19302?viewlocale=sv_SE&locale=sv_SE  På Mac stänger du av Hitta min Mac i Apple-menyn > Systeminställningar > iCloud. Avmarkera rutan Hitta min Mac. Öppna följande länk om du behöver hjälp med att stänga av Hitta min Mac: https://support.apple.com/sv-se/HT201065  Mejla kundtjänstteamet på AppletradeinforBusiness.SW@likewize.com om du behöver ytterligare hjälp.
Alla lås måste tas bort från enheten innan den skickas till Likewize. Vi rekommenderar att enheten återställs till fabriksinställningarna. Då raderas även alla personliga data. Se till att säkerhetskopiera alla data innan enheten återställs till fabriksinställningarna.
Vi rekommenderar att alla data tas bort från enheten före inbytet. Se till att säkerhetskopiera alla data innan enheten återställs till fabriksinställningarna. Vi kan inte återskapa data som fanns kvar på enheten före inbytet. Du ansvarar själv för att ta bort eventuella data som finns på enheten. Om data finns kvar på enheten medger du att Likewize befriat från ansvar för eventuella krav, förluster eller skador i samband med användningen av personliga data eller sim-/sd-kort. Eventuella sim- eller sd-kort som Likewize UK tar emot kan inte lämnas tillbaka och kommer att förstöras.
Följ dessa steg för att permanent ta bort allt personligt innehåll och inställningar på iPhone/iPad. Gå till Inställningar > Allmänt > Nollställ och tryck sedan på Radera allt innehåll och inst. Läs mer i: https://support.apple.com/sv-se/HT201351. Ta bort allt personligt innehåll på Mac. Läs om hur man gör i: https://support.apple.com/sv-se/HT201065. På enheter från andra tillverkare: Välj Meny > Inställningar > Säkerhetskopiera och återställ > Återställning till fabriksdata > Återställ enhet.
Likewize tar bort alla data från enheter så fort vi tar emot dem. Likewize vet hur viktigt det är med datasäkerhet och säker radering av data. Vi ser till att alla data hanteras säkert. Likewize använder de senaste, certifierade verktygen för att förstöra data från Blancco. Deras verktyg för att radera data uppfyller de strikta krav på säker radering av data, som fastställts av statliga myndigheter över hela världen, och garanterar att alla regler efterlevs fullt ut.
Kontakta vårt kundtjänstteam på: AppletradeinforBusiness.SW@likewize.com för att be om en bekräftelse på raderingen av data.
Den ursprungliga offerten är ett uppskattat värde och det kan ändras efter granskningen. Det slutgiltiga värdet fastställs efter att Likewize har granskat kvaliteten och behörigheten.
Ni kan be att emballage levereras till den angivna upphämtningsadressen via onlineportalen för Inbyte för företag så fort beställningen har gjorts och kontot har ställts in. Förbered och förpacka enheterna som anges i offerten när emballaget har levererats. Beställ sedan upphämtning via portalen för Inbyte för företag när enheterna är klara för upphämtning.
Förbered och förpacka enheterna så fort emballaget har levererats. Se till att enheterna stämmer överens med de som anges i offerten. Avaktivera Hitta min iPhone/iPad/Mac på alla enheter. Läs Apple-supportens anvisningar (https://support.apple.com/kb/PH19302?viewlocale=sv_SE&locale=sv_SE) eller kontakta er företagskontakt på Apple om ni behöver hjälp. Radera alla data från varje enhet, ta ut alla sim-kort från varje enhet, ta ut alla minneskort från varje enhet (endast enheter från andra tillverkare), kontrollera att optiska enheter och portar är tomma (endast Mac) och förpacka varje enhet ordentligt i de levererade förpackningarna. Kom ihåg att ta med eventuell angiven kringutrustning (till exempel laddare, tangentbord och mus till Mac). Beställ upphämtning när enheterna har förpackats. Enheterna hämtas inom en till två arbetsdagar efter att upphämtning har beställts.
Mejla vårt kundtjänstteam på: AppletradeinforBusiness.SW@likewize.com om ni har beställt emballage och inte fått det.
Mejla vårt kundtjänstteam på: AppletradeinforBusiness.SW@likewize.com om ni behöver mer emballage.
Mejla vårt kundtjänstteam på: AppletradeinforBusiness.SW@likewize.com för att ordna en ny upphämtning.
Vi behöver företagets uppgifter och dokument för att skapa ett kundkonto och ordna betalning.
Vi kontrollerar alla artiklar vi tar emot för att se om de är registrerade som borttappade, spärrade eller stulna. Likewize kontaktar er om vi skulle upptäcka att någon enhet är registrerad som borttappad, spärrad eller stulen. Vi meddelar även relevanta myndigheter om en enhet är registrerad som borttappad eller stulen. Mejla vårt kundtjänstteam på: AppletradeinforBusiness.SW@likewize.com om en enhet felaktigt registrerats som borttappad eller stulen. De kan berätta hur ni kan ta bort enheten från registret. (Läs mer i villkoren för Inbyte för företag.)
Värdet kan ha sänkts på grund av att vi upptäckte ett eller flera fel på någon eller flera av enheterna när de granskades. Vi talar om exakt vad vi har upptäckt och skickar även, om det är möjligt, bildbevis på felet eller felen.
Avvisa den slutgiltiga värderingen/offerten om du inte vill gå vidare med inbytet. Vi skickar då tillbaka enheterna utan kostnad inom fem till sju dagar efter att offerten avvisats. Mejla vårt kundtjänstteam på: AppletradeinforBusiness.SW@likewize.com om ni behöver ytterligare hjälp.
Den första offerten gäller i 21 dagar. Kunden måste registrera sina uppgifter och godkänna offerten inom 21 dagar för att värdet ska fortsätta att gälla.
Det är bara att göra en ny beställning om det har gått mer än 21 dagar efter att du gjorde den och offerten har förfallit. Observera att enheternas värde kan ändras över tid.
Ni får ett meddelande med värdet efter granskningen och har sedan 21 dagar på er att att godkänna eller avvisa vårt nya erbjudande.
Så länge enheterna är berättigade får ni en värdering av de enheter som vi har tagit emot. Ni har sedan 21 dagar på er att godkänna eller avvisa erbjudandet.
Efter att den slutgiltiga värderingen har godkänts betalas pengarna ut via banköverföring till det angivna kontot inom 30 dagar från det att fakturan tas emot/godkänns.
Inbytets status kan följas via kontot på onlineportalen för Inbyte för företag. Mejla vårt kundtjänstteam på: AppletradeinforBusiness.SW@likewize.com om ni behöver ytterligare hjälp.
Man kan avbryta den första offerten eller avvisa den slutgiltiga värderingen. Mejla vårt kundtjänstteam på: AppletradeinforBusiness.SW@likewize.com om ni behöver avbryta transaktionen vid ett annat tillfälle under processen.
Vi kunde tyvärr inte gå vidare med offerten eftersom beställningen inte berättigade till Inbyte för företag och/eller vi inte kunde ställa in kontot. Enheterna skickas tillbaka inom fem till sju arbetsdagar. Mejla vårt kundtjänstteam på: AppletradeinforBusiness.SW@likewize.com om ni behöver ytterligare hjälp.
Likewize tar datasäkerhet på största allvar. All information sparas säkert och behandlas i enlighet med de skyldigheter och åtaganden som fastställs i vår integritetspolicy och våra villkor. Läs vår integritetspolicy och våra villkor för mer information.
Alla enheter rensas helt från data och inspekteras noggrant av en tekniker som utvärderar enheternas skick. De enheter som fungerar bra återanvänds när transaktionen är avslutad. Enheter som inte går att återanvända återvinns på ett miljövänligt och ansvarsfullt sätt.
Likewize förbinder sig till WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment), som är EU-direktivet 2012/19/EU som avser e-avfall. Likewize ser till att enheterna återanvänds om det är möjligt. Enheter som inte går att återanvända återvinns på ett miljövänligt och ansvarsfullt sätt.
Mejla vårt kundtjänstteam på: AppletradeinforBusiness.SW@likewize.com om ni behöver ytterligare hjälp.
Granskningen inleds vanligtvis 24 timmar efter att enheterna levereras till Likewize. Hur lång tid den tar totalt beror i stor utsträckning på hur många enheter som byts in. Ni meddelas så fort granskningen av enheterna är klar.
Enheterna skickas tillbaka inom fem till sju arbetsdagar efter att vi har tagit emot förfrågan. Alla beställningar förpackas säkert innan de skickas tillbaka. Mejla vårt kundtjänstteam på: AppletradeinforBusiness.SW@likewize.com om ni har några särskilda leveranskrav.
Likewize skickar endast tillbaka enheter till avsändar- eller upphämtningsadressen.
Mejla vårt kundtjänstteam på: AppletradeinforBusiness.SW@likewize.com om ni behöver ytterligare hjälp.
Likewize lämnar en certifierad bekräftelse på raderingen av data. Mejla vårt kundtjänstteam på: AppletradeinforBusiness.SW@likewize.com om ni behöver ytterligare hjälp.
Nej, men enligt våra villkor måste ni bekräfta att ni är registrerade som produktens ägare och är berättigade att byta i den.
  Komponent
  Berättigad
  Inte berättigade
  Ström
 • Enheten startar och behåller laddningen
 • En hård återställning kan utföras för att bekräfta att det går att slå på och av enheten
 • Strömporten har inte några allvarliga skador
 • Enheten startar INTE eller kan INTE behålla laddningen
 • En hård återställning kan inte utföras för att bekräfta att det går att slå på och av enheten
 • Strömporten visar tecken på skada, till exempel korrosion
  Skärm
 • Skärmen har bara mindre repor eller märken
 • Skärmens kanter har sex eller färre mindre hack
 • Skärmen har inte några sprickor
 • Funktionen ”Dra för att låsa upp” fungerar som den ska för att låsa upp och låsa enheten
 • Enhetens skärm har djupa repor eller är väldigt sliten
 • Skärmens kanter har sju eller fler mindre hack eller minst ett större hack
 • Enhetens skärm har en eller flera sprickor
 • Funktionen ”Dra för att låsa upp” fungerar inte som den ska för att låsa eller låsa upp enheten
 • Enhetens skärm är missfärgad
  Hölje
 • Enhetens hölje har endast mindre repor eller märken från normalt slitage
 • Det finns inga sprickor eller flisor i höljet
 • Enhetens hölje har tydliga skador som inte beror på normalt slitage
 • Höljet har sprickor eller större skador
  Keys / Buttons
 • Alla knappar är kvar och fungerar som de ska
 • Av/På-knappen sätter enheten i vänteläge
 • Användaren kommer tillbaka till hemskärmen med hemknappen
 • Det saknas knappar på enheten eller knapparna fungerar inte som de ska
 • På/Av-knappen försätter INTE enheten i vänteläge
 • Användaren kommer INTE tillbaka till hemskärmen med hemknappen
  Fuktskada
 • Enheten har inga tecken på rost eller korrosion i hörlursuttaget, SIM-kortsfacket eller laddningsporten
 • Inga synliga tecken på fukt under skärmen
 • Enheten har tydliga spår av rost eller korrosion i hörlursuttaget, SIM-kortsfacket eller laddningsporten
 • Synliga tecken på fukt under skärmen

*Observera att Likewize INTE tar emot några enheter med förfalskade delar eller delar från andra tillverkare. Likewize tar INTE heller emot enheter med otillåtna ändringar.

* Se till att avaktivera Hitta min enhet före inbytet. Det kan hända att enheterna skickas tillbaka om Hitta min enhet inte avaktiverats före inbytet.