Hitta produktinformation i Mac OS

Hitta detaljerad produktinformation i macOS:
  • Klicka på Apple-menyn () och välj Om den här datorn.
  • Klicka på Systemrapport.
  • Maskinvara: Maskinvaruöversikt.
  • Modellidentifierare (till exempel MacBookAir7.2) står i systemrapporten om den behövs.

Mer information och anvisningar finns i: https://support.apple.com/sv-se/HT204308